Home Quotes Contact Links Vhemt New Zealand PowerLess NZ Resources Experts Essays Running On Empty In Italiano

 

STATEMENT

 

Wij, leden van de onderwijs en wetenschaps gerelateerde groepen die zich bezighouden met de studie naar de wereldwijde piek in olieproductie, staan voor het volgende statement betreffende het probleem en haar implicaties voor onze toekomst:

Olie is een eindige grondstof
Een groeiende meerderheid van de toonaangevende petroleum geologen zijn het erover eens dat meer dan 95 procent van de winbare olie in de gehele wereld al ontdekt is. Daardoor weten we met een redelijke zekerheid de hoeveelheid olie die in de grond zat aan het begin van het olietijdperk. Ten tijde van dit statement heeft de mens ongeveer de helft van de winbare olie al geconsumeert. We gaan door met het consumeren van deze eindige grondstof op een niveau van ongeveer 75 miljoen vaten per dag — meer dan viermaal de snelheid waarop we nieuwe reserves vinden. Dit is geen nieuwe situatie: ieder jaar sinds 1981 hebben we minder olie gevonden dan we verbruiken, en het verschil tussen wat we vinden en wat we consumeren groeit. De situatie begint nu kritiek en acuut te worden.

Olie is de belangrijkste energiebron
Olie is de brandstof die de groei van de moderne samenleving mogelijk heeft gemaakt, en alle geïndustrialiseerde landen zijn tot in het extreme afhankelijk van olie. Het verschaft 40 procent van onze primaire energiebehoefte. De fysieke en chemische kwaliteiten en de energiedichtheid van olie zijn zo uitzonderlijk dat geen enkele andere energiebron als een volledig of zelfs adequaat substituut kan dienen. Olie is kritiek voor onze transport infrastructuur, en is de essentie van de industriële landbouw. Evenzo is het geintegreerd in onze chemische & farmaceutische industrie, het grootste gedeelte van de kledingindustrie en nog vele andere takken. In het kort, olie is de zuurstof van de industriële wereld.

De wereldwijde olieproductie is aan het pieken.
Na meer dan vijftig jaar aan onderzoek en analyse van het onderwerp, is het nu duidelijk dat de maximale ratio waarop olieproducenten hun olie uit de grond kunnen halen zeer dichtbij is, of zelfs al bereikt is. Dit is wat bedoelt wordt met “olie piek”. Met grote moeite en uitgaven kan het huidige niveau van olieproductie mogelijk nog een aantal jaren gelijkblijven, maar daarna is het onontkoombaar dat de olieproductie af begint te nemen. Deze afname is een zekerheid, gegarandeerd door de natuurlijke weten waar onze fysieke wereld aan onderhevig is, niets in de wetenschap of technologie kan dat voorkomen. De consumptie van een eindige grondstof, is simpelweg een eindige zaak. Pogingen om de afname uit te stellen zullen alleen maar leiden tot een snellere en meer oncontroleerbare afname.

Peak oil is een massieve kracht van globale destabilisatie.
Het verstorende effect van peak oil reikt diep in ons economische systeem, ons milieu en onze geopolitiek. De onhoudbare krapte van het aanbod heeft nu al een destabilizerend effect op de oliemarkt, en creëert een extreme prijsrespons bij de kleinste verstoringen in het aanbod. Hogere olieprijzen zorgen voor economische schade wegens toenemende kosten van consumentengoederen terwijl ze het besteedbare inkomen verminderen. Pogingen om de verzwakte economie te laten opleven door verzwakte milieuregelgeving, verhoogde boringen in fragiele natuurgebieden of het verschuiven naar kool en nucleaire technologie, veroorzaken serieuze dreigingen op ons milieu en klimaat. In het verleden konden de landen in het Midden-Oosten hun productie opschroeven om de krappe markt te verlichten, maar nu de olieproductie van meer dan 50 landen al aan het afnemen is, en het Midden-Oosten nabij haar eigen piek is, zal de verlichting als die al komt gelimiteerd en tijdelijk zijn. De huidige militaire actie in Irak zou kunnen resulteren in het stopzetten van de contracten voor de ontwikkeling van Irakeze olievelden die door Rusland, China en Frankrijk ontwikkeld zouden worden. Waardoor er serieuze economische dreigingen veroorzaakt worden naar deze landen. Oorlogsschade toegedaan in Irak, haar inwoners en olievelden — en landen daarachter — heeft het potentieel om oncalculeerbare krachten los te laten. De geopolitieke belangen zijn nog nooit zo hoog geweest.

Er zijn geen makkelijke oplossingen
Elke discussie over oplossingen moet zich houden aan wetenschappelijke principes. Serieuze voorstellen voor technologieën die het olietijdperk opvolgen moeten gebaseerd zijn op wetten die gebaseerd zijn op thermodynamische en natuurkundige principes, in tegenstelling tot industriële en economische. Veel voorgestelde substituten voor olie hebben duidelijke technische limieten. Aardgas is een eindige grondstof, en de productie neem momenteel al af in Noord Amerika. Waterstof is een veel geciteerde magisch wondermiddel, maar is maar een energiedrager en kost energie om te maken. Dus levert het geen oplossing. Zon, wind en kernenergie zijn geen transport brandstoffen, en hebben andere beperkingen die grootschalige implementatie tegenhouden. Technologiën die nog steeds in de labfase zijn, bewezen of niet, zullen per definitie niet klaar zijn in het tijdschema en de grootte waaraan het probleem onderhevig is. Het hoofdpunt is dat het probleem van de oliepiek hier is, en dat alle bekende alternatieven oftewel nog niet klaar zijn, ongeschikt, problematisch of gelimiteerd in potentie.

We roepen op aan alle regeringen in de wereld op de ernst van het olie piek probleem te bevestigen. Peak Oil is onontkoombaar. De eerste waarschuwingen werden al een halve eeuw geleden publiekelijk geuit, en grotendeels genegeerd. Sinds die tijd uit de geologische gemeenschap steeds sterkere zorgen over de globale olievoorziening. Sinds 1995 waarschuwt een verenigde groep veterane geologen specifiek voor het peak oil probleem, gebaseerd op uitgebreide analyse. De tijd om hun uitroep te horen is allang voorbij.

Peak Oil is de meest fundamentele uitdaging die de menselijke samenleving ooit heeft moeten aangaan. Om deze uitdaging aan te gaan moeten we samen erkennen dat we allemaal zeer zwak zijn, en samenwerken om de cultuur en structuur van onze samenleving, zoals nooit tevoren, te transformeren. We onderschatten de gigantische grootte van deze taak niet, en eveneens de waarschijnlijkheid dat het bereiken niet mogelijk is zonder verreikende consequenties. De consequentie die veroorzaakt wordt door niet te handelen, en het probleem te negeren, is echter niet te bevatten.

Wij verzoeken dan ook om ons te vergezellen in deze uitroep door dit statement aan te nemen en deel te worden van de gemeenschap die werkt om het hoofd te bieden aan dit probleem op elk niveau.

http://www.copad.org/index.php?doc=oilpeak-war.doc&expandMessage=3